Bemutatkozás

Rendelőintézet Szentgotthárd vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD BÁZISÁN KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (EFI) LÉTREHOZÁSA” címmel benyújtott pályázatával nyert el.Az EFI célkitűzése és tevékenysége:
Az EFI célkitűzése, hogy a kistérségben az életmód illetve szokások javításával hozzájáruljon a lakosság általános egészségi mutatóinak javulásához. Elkötelezett, hogy egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatásával erősítse az egyének egészség iránti felelősségének növekedését.
Az EFI elsősorban preventív egészségügyi szolgáltató funkciókat tölt be. A lakosság részére különböző ingyenesen elérhető szakmai tevékenységek, programok megvalósításával, illetve koordinálásával járul hozzá a testi, szellemi és szociális jóllét elősegítéséhez. Ez jelenti az egyéni tanácsadástól a civil szervezetek programjainak összehangolásáig terjedő széles, egészséget érintő tevékenységi skálát.


Az EFI működési területe:
Földrajzilag a Szentgotthárd járás területéről fogadunk klienseket, illetve számukra indítunk programokat. A települések nevezetesen:
Szentgotthárd, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Kondorfa, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály